Anasayfa   Duyurular   Site haritası   
YEŞİL GYO  |  YATIRIMCI KÖŞESİ  |  PORTFÖY  |  GYO SEKTÖRÜ  |  BASIN ODASI  |  İLETİŞİM     

  DUYURULAR

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Açıklaması

Şirketimizin çıkarılmış 400.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, tamamı sermaye düzeltme farklarından karşılamak suretiyle, %75,892820 bedelsiz artırılarak 13.730.702,06 TL'den 24.151.319,01 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilen toplam 10.420.616,95 TL nominal değerli kaydi paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 18.08.2010 tarih ve Y.O.167/689 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Sermaye artırımı kapsamında ortaklarımızın %75,892820 oranında bedelsiz hisse senedi alma hakları vardır.

Bedelsiz pay alma hakları 19.08.2010 tarihinde kayden kullandırılmaya başlanacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

Hisse senetleri bir banka veya aracı kurumda açtırdıkları yatırım hesabında bulunan pay sahipleri, bedelsiz paylarını almak için herhangi bir işlem yapmayacak olup, yeni paylar hesaplarına otomatik olarak kaydedilecektir.

Sahip oldukları hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını alabilmeleri için, kaydileştirme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kaydileştirmeden sonra ortaklarımız hesabına bedelsiz pay hakları aktarılacaktır.

Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır.

31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenmeye ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya başlamıştır. Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilerek MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

« Duyurulara geri dön


Copyright©2011 Yeşil GYO