Homepage   Announcements   Site map   
YEŞİL REIT | INVESTOR RELATIONS | PORTFOLIO | REIT MARKET | PRESS ROOM | CONTACT  

  ANNOUNCEMENTS

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu; Notumuz "7.88"

Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha, Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda 7.88 notu ile derecelendirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri", derecelendirme metodolojisinin temelini oluşturmaktadır. Belirlenen 7.88'lik not; şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunu, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya koyduğunu göstermektedir.

Y&Y GYO'nun stratejisi; şirket büyüme hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulayarak organizasyon yapısı ve yaşam kalitesini yükselten projeleriyle ilk üç GYO'dan biri olmaktır.

« Return back


Copyright©2011 Yeşil GYO