Homepage   Announcements   Site map   
YEŞİL REIT | INVESTOR RELATIONS | PORTFOLIO | REIT MARKET | PRESS ROOM | CONTACT  

  ANNOUNCEMENTS

Y ve Y GYO'nun Çağrı Fiyatı 1.20 YTL

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş ve Rudolph Younes, Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) hisseleri için 27 Haziran - 11 Temmuz 2007 tarihleri arasında 1.20 YTL'den çağrıda bulunmuştur.

23 Ağustos 2006 tarihinde akdedilen hisse alım satım sözleşmesi sebebiyle Şirket Ortaklarımız sahip oldukları sermayenin % 30,69'u oranındaki hisselerini 04.10.2006 tarihinde Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş'ye ve Rudolph Younes'e eşit oranlı devretmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin tebliği uyarınca, Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş ve Rudolph Younes çağrıda bulunmak üzere SPK'ya başvuruda bulunmuş ve çağrıda bulunma talebi Kurul tarafından uygun görülerek, ilgili karar 2007/24 nolu haftalık bültende yayınlanmıştır.

« Return back


Copyright©2011 Yeşil GYO