Anasayfa   Duyurular   Site haritası   
YEŞİL GYO  |  YATIRIMCI KÖŞESİ  |  PORTFÖY  |  GYO SEKTÖRÜ  |  BASIN ODASI  |  İLETİŞİM     
  ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIM

Şirket Yönetimine Katılma Hakkı:

İnsan kaynağını etkin ve verimli kullanmayı amaçlayan Şirketimizde; yönetime katılım ve öneri sistemleri yönetim felsefemizin temelini oluştururken katılımcı anlayışın tüm kaynaklar tarafından sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda:

Pay sahibi:

Pay sahibi, şirket genel kuruluna katılarak yönetim kurulunu seçme ve bu kurula seçilme hakkına sahiptir.

Çalışan:

Şirketimizde çalışanların yönetime katılımı doğrudan ve dolaylı şekilde vuku bulmaktadır.

Dolaylı katılım, işyeri temsilciliği vasıtası ile gerçekleşirken; takım çalışması uygulamaları ile de doğrudan yönetime katılım sağlanmaktadır.

Şirketimizde de uygulanan doğrudan katılım, işlerin yeniden tasarlanması, çalışanların işe ilgisinin arttırılması, işletme içi iletişimin iyi bir ödüllendirme sistemiyle teşvik edilmesi, çalışanlara bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, işe devamsızlıkların ve geç gelmelerin azaltılması, personel devrinin düşürülmesi ve işbirliği bilincinin yerleştirilmesi gibi amaçlara ulaşmaya çalışmaktadır.

Şirketimizde başarılı bir ürün ve\veya hizmet üretimi yapmak için en üst seviyedeki çalışandan tabana kadar bütün çalışanların takım halinde hem düşünme hem de uygulama çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır.

Yönetim sürekli gelişmeyi hedeflemekte ve bunu gerçekleştirmek için gerekli ortamı oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki ;

- Yönetim felsefesi en üst kademeden en alt kademeye kadar herkes tarafından benimsenmesi için çalışmalar yapılmakta,
- Kalite analizi ve incelemelerinde istatistiksel teknikler kullanılmakta,
- Şirket faaliyetleri yalnızca fiyat boyutuna göre ele alınmamakta,
-Üretim ve hizmetlerde ilgili sorunlar sürekli araştırılmakta ve bunlara yönelik çözümler geliştirilmekte,
- Çalışanlara iş başında eğitim verilmekte,
-Liderlik eğitimi verilmekte - alınmakta, dikkatler rakamların yanı sıra kalite üzerinde yoğunlaştırılmakta,
- Korku yerine güven esas alınarak ve yaratıcılık hedeflenmekte,
- Şirkette bölümler ve gruplar arasındaki engeller kaldırılmakta,
- İnovasyon suretiyle verimlilik artışı sağlanmakta,
- Rakamsal hedef içeren uygulamalardan kaçınılmakta,
- Çalışanlara yaptığı ile özdeşleşme imkanı tanınmakta,
- Çalışanların kendilerini geliştirmesi teşvik edilmekte ve tüm bu sayılanların gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Menfaat Sahipleri :

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
Tüm unsurlar ile Şirket Yönetimine Katılımın sağlanması için süreç performansı, kurumsal performans, geri bildirim yönetimi, proje yönetimi, doküman paylaşımı ve performans uyarı sistemi kullanılarak tüm çalışmaların aynı doğrultuda yapılması, izlenmesi ve zamanında alınan önlemlerle sapmaların düzeltilmesi önem arz etmektedir.
Copyright©2011 Yeşil GYO