Homepage   Announcements   Site map   
YEŞİL REIT | INVESTOR RELATIONS | PORTFOLIO | REIT MARKET | PRESS ROOM | CONTACT  
  MATERIAL EVENT DISCLOSURES

Dosyaları açmakla, aşağıdaki koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaksınız :
İMKB'de işlem gören şirketlere ilişkin haberlerin satışı ve kiralanması ile ilgili her türlü hak, münhasıran İMKB'ye aittir. Açılan dosyaların burada belirtilen hükme aykırı olarak kullanıldığının İMKB'ce tespit edilmesi halinde, hakkım(ız)da kanuni takibat yapılacağını ve İMKB'ye karşı, tazminat da dahil olmak üzere mali yükümlülüğüm(üz) doğacağını işbu belgeyle kabul ederim/ederiz.2009 öncesi için tıklayınız
2009 sonrası için tıklayınız


Copyright©2011 Yeşil GYO